Golden Orthodox 3CD

Golden Orthodox 3CD
Trzypłytowy album Golden Orthodox 3CD zawiera najsłynniejsze pieśni cerkiewne wykonywane w różnych okresach liturgicznych.
Na pierwszej płycie usłyszeć możemy Chór Katedry Świętych Piotra i Pawła w Mińsku pod dyrygenturą Iriny Denisowej (siostra Juliania), prezentujący klasyczne tradycyjne utwory w aranżacjach dyrygentki. Siostra Juliania jest preceptorką Świątecznego Chóru Klasztoru św. Elżbiety, autorką ponad 170 kościelnych pieśni, harmonizacji i praktyk chóralnych. Jej zespół w swojej długiej działalności zdobył niezliczoną ilość nagród w wielu prestiżowych festiwalach o tematyce cerkiewnej.
Druga płyta to przegląd utworów pochodzących z różnych wydawnictw warszawskiego Zespołu Muzyki Cerkiewnej pod dyrygenturą ks. Jerzego Szurbaka. Zespół ten istnieje od ponad 40 lat – jego początki sięgają września 1971 r. Muzyka cerkiewna pod ręką ks. Szurbaka stała się prawdziwym tchnieniem ducha, poruszała serca słuchaczy, pokonywała podziały i łączyła ludzi różnych wyznań i narodowości w modlitwie. W kronice Zespołu odnotowano ponad 1600 koncertów, a także wiele nagrań radiowych, telewizyjnych i filmowych.
Trzecia płyta zawiera niezwykle ciekawy Kanon Modlitewny do Najświętszej Bogurodzicy, wykonywany w wigilię dnia 15 sierpnia – Zaśnięcia NMP. Wykonuję ją chór „Jedinstvo”, Kotor (Montenegro) pod dyrekcją diakona Mihajlo Lazarević MA. Serbskie Towarzystwo Chóralne "Jedinstvo" zostało oficjalnie ustanowione w 1839 r. Źródła wskazują jednak, że zespół z Kotoru powstał znacznie wcześniej, około 1830 r. Głównym celem Towarzystwa jest praca na rzecz kultury, tradycji oraz edukacji. „Jedinstvo” posiada bogatą bibliotekę nutową, specjalizuje się w śpiewie kościelnym i artystycznym. „Jedinstvo” jest laureatem licznych nagród i wyróżnień, między innymi: Gwiazdy Południowosłowiańskiego Towarzystwa Chóralnego (1939) oraz pierwszego miejsca Belgradzkiego Towarzystwa Chóralnego (1897, 1927). Chór odbył wiele udanych tournee w Serbii, Chorwacji, Niemczech, Austrii, Węgrzech, Grecji i wielu innych krajach.
Zapraszamy do wysłuchania wyjątkowej muzyki prawosławnej Cerkwi!

The three-CD album Golden Orthodox 3CD contains the most famous Orthodox Church songs performed in various liturgical periods.
On the first album we can hear the Choir of the Cathedral of Saints Peter and Paul in Minsk under the direction of nun Irina Denisowa (Nun Juliania), presenting classical traditional compositions in the conductor's arrangements. Nun Juliania is the preceptor of the Festive Choir of St Elisabeth Convent, the author of over 170 church chants, harmonisations and treatments. Her choir in its long activity has collected countless awards in many prestigious Orthodox Church-related festivals.
The second album is a collection of selected works from various publications of the Warsaw Orthodox Church Music Ensemble under the direction of priest Jerzy Szurbak. This group exists for over 40 years - its origins date back to September 1971. Orthodox Church music at hand of priest Szurbak became a real breath of spirit, touching the hearts of listeners overcomes divisions and connects people of different faiths and nationalities in prayer. The band's chronicle has more than 1,600 concerts, as well as many radio, television and film recordings.
The third album contains an extremely interesting Canon of Prayer to the Holy Mother of God, performed on the eve of August 15th - Dormition of the Mother of God. It is performed by the 'Jedinstvo' Choir, Kotor (Montenegro) under the direction of deacon Mihajlo Lazarević. The Serbian Choral Society ‘Jedinstvo’ was officially established in 1839, although, many sources show, that the band from Kotor was formed much earlier, around 1830. The main goal of the ‘Jedinstvo’ Society is to work for culture, tradition and education. ‘Jedinstvo’ has a rich music library, specializing in church and artistic singing. ‘Jedinstvo’ is a laureate of many awards and distinctions, among others: the Star of the South Slavic Choir Society (1939) and the first place of the Belgrade Choir Society (1897, 1927). The choir has had many successful tours in Serbia, Croatia, Germany, Austria, Hungary, Greece and many more.
We invite you to listen to the unique music of the Orthodox Church!

Tracklist:

CD1
1. The Great Litany
2. Blessed is the Man
3. Three Little Litanies
4. Rejoice, O Virgin Theotokos I (Ave Maria)
5. The Only Begotten Son
6. Praise the Name of the Lord
7. My Soul Magnifies the Lord
8. Bless, The Lord, O My Soul
9. Festal canon of the Meeting of the Lord
10. The Beatitudes
11. The Cherubic Hymn I
12. Rejoice, O Virgin Theotokos II (Ave Maria)
13. Trisagion
14. The Cherubic Hymn II
15. Our Father
16. Eucharistic Canon (The Anaphora)
17. Stichira of the Great Friday
18. The Easter Hymn
19. Thy Resurrection, O Christ Our Savior
20. The Angel Cried (Paschal Megalynarion)
21. Christ is Risen I (Paschal Troparion)
22. Christ is Risen II (Paschal Troparion)

Performed by Minsk Saint Peter and Paul Cathedral Choir, Conductor: Irina Denisowa

CD2
1. Blessed is the Man
2. Save, O lord, Thy People (The Holy Cross Troparion)
3. Rejoice, O Virgin Theotokos
4. Praise the Name of the Lord
5. The Great Doxology
6. Ikos from Akafists (1 and 12)
7. The Gospel
8. Our Father
9. A Hymn to the Virgin
10. Psalm No. 54
11. Let My Prayer Arise
12. The Wise Thief (: Exapostilarion of the Great Friday)
13. The Troparation of the Great Saturday
14. The Angel Cried (Paschal Megalynarion)
15. The Easter Canticle - Rejoice, The Lord

Performed by The Orthodox Church Music Ensemble, Conductor: Fr. Jerzy Szurbak

CD3
1. The Great Litany
2. God is The Lord - Two Hymns to The Theotokos
3. 50th Psalm
4. Katavasia in the 8th Tone “Passing Across The water As It Was Land” song, the first ode
5. Katavasia in the 8th Tone “Passing Across The water As It Was Land” song, the third ode
6. Litany of Supplication, Troparion
7. Katavasia in the 8th Tone “Passing Across The water As It Was Land” song, the fourth ode
8. Katavasia in the 8th Tone “Passing Across The water As It Was Land” song, the fifth ode
9. Katavasia in the 8th Tone “Passing Across The water As It Was Land” song, the sixth ode
10. Small Litany, Kontakion
11. The Hymn of Degrees, 4th Tone
12. Prokeimenon in the 4th Tone
13. The Gospel
14. After The Gospel
15. Litany
16. Katavasia in the 8th tone “Passing across The water as it was Land” song, the seventh ode
17. Katavasia in the 8th tone “Passing across The water as it was Land” song, the eighth ode
18. Katavasia in the 8th tone “Passing across The water as it was Land” song, the ninth ode
19. Its Trly Meet 4th Tone, Trisagion, Our Father
20. Troparions
21. Litany of Supplication
22. Prayer to The Theotokos
23. Kontakion
24. End of Service

Performed by The Serbian Choral Society "Jedinstvo" (Unity), 1839 Kotor, Conductor: Deacon Mihajlo Lazarević Ma

Gatunek: Muzyka religijna
Data wydania: 2019-10-10
Numer katalogowy: SL 992-2

Tytuł Cena

CD1: The Great Litany

CD1: The Great Litany
1.50 zł

Blessed is the Man

Blessed is the Man
1.50 zł

Three Little Litanies

Three Little Litanies
1.50 zł

Rejoice, O Virgin Theotokos I (Ave Maria)

Rejoice, O Virgin Theotokos I (Ave Maria)
1.50 zł

The Only Begotten Son

The Only Begotten Son
1.50 zł

Praise the Name of the Lord

Praise the Name of the Lord
1.50 zł

My Soul Magnifies the Lord

My Soul Magnifies the Lord
1.50 zł

Bless, The Lord, O My Soul

Bless, The Lord, O My Soul
1.50 zł

Festal canon of the Meeting of the Lord

Festal canon of the Meeting of the Lord
1.50 zł

The Beatitudes

The Beatitudes
1.50 zł

The Cherubic Hymn I

The Cherubic Hymn I
1.50 zł

Rejoice, O Virgin Theotokos II (Ave Maria)

Rejoice, O Virgin Theotokos II (Ave Maria)
1.50 zł

Trisagion

Trisagion
1.50 zł

The Cherubic Hymn II

The Cherubic Hymn II
1.50 zł

Our Father

Our Father
1.50 zł

Eucharistic Canon (The Anaphora)

Eucharistic Canon (The Anaphora)
1.50 zł

Stichira of the Great Friday

Stichira of the Great Friday
1.50 zł

The Easter Hymn

The Easter Hymn
1.50 zł

Thy Resurrection, O Christ Our Savior

Thy Resurrection, O Christ Our Savior
1.50 zł

The Angel Cried (Paschal Megalynarion)

The Angel Cried (Paschal Megalynarion)
1.50 zł

Christ is Risen I (Paschal Troparion)

Christ is Risen I (Paschal Troparion)
1.50 zł

Christ is Risen II (Paschal Troparion)

Christ is Risen II (Paschal Troparion)
1.50 zł

CD2: Blessed is the Man

CD2: Blessed is the Man
1.50 zł

Save, O lord, Thy People (The Holy Cross Troparion)

Save, O lord, Thy People (The Holy Cross Troparion)
1.50 zł

Rejoice, O Virgin Theotokos

Rejoice, O Virgin Theotokos
1.50 zł

Praise the Name of the Lord

Praise the Name of the Lord
1.50 zł

The Great Doxology

The Great Doxology
1.50 zł

Ikos from Akafists (1 and 12)

Ikos from Akafists (1 and 12)
1.50 zł

The Gospel

The Gospel
1.50 zł

Our Father

Our Father
1.50 zł

A Hymn to the Virgin

A Hymn to the Virgin
1.50 zł

Psalm No. 54

Psalm No. 54
1.50 zł

Let My Prayer Arise

Let My Prayer Arise
1.50 zł

The Wise Thief (Exapostilarion of the Great Friday)

The Wise Thief (Exapostilarion of the Great Friday)
1.50 zł

The Troparation of the Great Saturday

The Troparation of the Great Saturday
1.50 zł

The Angel Cried (Paschal Megalynarion)

The Angel Cried (Paschal Megalynarion)
1.50 zł

The Easter Canticle - Rejoice, The Lord

The Easter Canticle - Rejoice, The Lord
1.50 zł

CD3: The Great Litany

CD3: The Great Litany
1.50 zł

God is The Lord - Two Hymns to The Theotokos

God is The Lord - Two Hymns to The Theotokos
1.50 zł

50th Psalm

50th Psalm
1.50 zł

Katavasia in the 8th Tone “Passing Across The water As It Was Land” song, the first ode

Katavasia in the 8th Tone “Passing Across The water As It Was Land” song, the first ode
1.50 zł

Katavasia in the 8th Tone “Passing Across The water As It Was Land” song, the third ode

Katavasia in the 8th Tone “Passing Across The water As It Was Land” song, the third ode
1.50 zł

Litany of Supplication, Troparion

Litany of Supplication, Troparion
1.50 zł

Katavasia in the 8th Tone “Passing Across The water As It Was Land” song, the fourth ode

Katavasia in the 8th Tone “Passing Across The water As It Was Land” song, the fourth ode
1.50 zł

Katavasia in the 8th Tone “Passing Across The water As It Was Land” song, the fifth ode

Katavasia in the 8th Tone “Passing Across The water As It Was Land” song, the fifth ode
1.50 zł

Katavasia in the 8th Tone “Passing Across The water As It Was Land” song, the sixth ode

Katavasia in the 8th Tone “Passing Across The water As It Was Land” song, the sixth ode
1.50 zł

Small Litany, Kontakion

Small Litany, Kontakion
1.50 zł

The Hymn of Degrees, 4th Tone

The Hymn of Degrees, 4th Tone
1.50 zł

Prokeimenon in the 4th Tone

Prokeimenon in the 4th Tone
1.50 zł

The Gospel

The Gospel
1.50 zł

After The Gospel

After The Gospel
1.50 zł

Litany

Litany
1.50 zł

Katavasia in the 8th tone “Passing across The water as it was Land” song, the seventh ode

Katavasia in the 8th tone “Passing across The water as it was Land” song, the seventh ode
1.50 zł

Katavasia in the 8th tone “Passing across The water as it was Land” song, the eighth ode

Katavasia in the 8th tone “Passing across The water as it was Land” song, the eighth ode
1.50 zł

Katavasia in the 8th tone “Passing across The water as it was Land” song, the ninth ode

Katavasia in the 8th tone “Passing across The water as it was Land” song, the ninth ode
1.50 zł

Its Trly Meet 4th Tone, Trisagion, Our Father

Its Trly Meet 4th Tone, Trisagion, Our Father
1.50 zł

Troparions

Troparions
1.50 zł

Litany of Supplication

Litany of Supplication
1.50 zł

Prayer to The Theotokos

Prayer to The Theotokos
1.50 zł

Kontakion

Kontakion
1.50 zł

End of Service

End of Service
1.50 zł
N/A

Całe trzy albumy muzyczne w formacie WAV

Całe trzy albumy muzyczne w formacie WAV
31.99 zł
Produkty powiązane

Golden Orthodox Chants

Golden Orthodox Chants
MP3 20.00 zł
CD 25.00 zł

   Więcej informacji

Golden Russian Orthodox Churc..

Golden Russian Orthodox Churc..
MP3 20.00 zł
CD 25.00 zł

   Więcej informacji

Orthodox Church Music

Orthodox Church Music
MP3 20.00 zł
CD 25.00 zł

   Więcej informacji

4,758 odsłon