Perły Polskiej Kultury / Pearls of Polish Culture – Natalia Walewska, Rafał Lewandowski

Perły Polskiej Kultury / Pearls of Polish Culture – Natalia Walewska, Rafał Lewandowski
Z kart polskiej historii znamy wielkie nazwiska tych, którzy walczyli na polach walki, dowodzili powstaniami narodowowyzwoleńczymi. A co z pamięcią o tych, którzy toczyli „bitwy” bez użycia broni? Spośród przedstawicieli sztuki to literaci zwłaszcza zapisali swoje nazwiska w historii artystów czynu. A gdzie byli wówczas twórcy muzyki? Byli. Byli często bliżej wydarzeń najważniejszych stulecia niebytu, niż niejeden żołnierz. A jednak najczęściej dewaluuje się ich udział w dziejowym boju o Polskę. Wielu z nich walczyło m.in. dyplomacją. Niektórzy mieli w sobie wyjątkowy „gen Niepodległej”, dzięki któremu wnieśli siłę przetrwania w czasie, gdy Polska zniknęła z mapy Starego Kontynentu na 123 lata. Ten gen stanowił broń, której zaborcy nie dostrzegali. Esencję ówczesnej sytuacji naszej ojczyzny wyrażały słowa, które pojawiały się na ustach za granicą: „Polska? Gdzie to jest?”. Taki był status Polski w świadomości świata. Polscy kompozytorzy stali się ambasadorami i azymutami na środkową Europę, gdzie istniała wspólnota narodowa, której odebrano byt. Trwała i przetrwała – poprzez muzykę – w perłach polskiej kultury.

Perły polskiej kultury z genem Niepodległej: utwory dynastii Ogińskich, Stanisława Moniuszki, Henryka Wieniawskiego, Ignacego Jana Paderewskiego oraz Wojciecha Kilara i Piotra Salabera zaprezentują wybitni artyści – skrzypaczka Natalia Walewska oraz pianista Rafał Lewandowski.

---

The pages of Polish history hold the names of many who are known to us for their struggles on the battlefields as they led uprisings in the cause of liberating the nation. What, though, of those whose battles were fought without arms? In the arts, it was the writers whose names went down in history as artists who did great deeds. Where, then, were the musicians?

They were there. They were often closer to the most crucial events of that century of non-existence than many a soldier. Yet their part in the historical fight for Poland is most often devaluated. Many of them fought using diplomacy, for instance. Some had an extraordinary ‘Independent Poland gene’ within them. After our country had been wiped from the map of the Old Continent and vanished for one hundred and twenty-three years as a result, that gene enabled them to contribute to the will to survive. It was a weapon which the partitioning powers failed to perceive. The essence of the situation our homeland was in was expressed with the words framed by lips abroad; “Poland? Where is that?” That was the status of Poland in the minds of the world. Polish composers were ambassadors and azimuths pointing to the centre of Europe, where there was a national community which had been stripped of its existence. It endured and lived on through music, in pearls of Polish culture.

Works by Ogiński dynasty, Stanisław Moniuszko, Henryk Wieniawski, Ignacy Jan Paderewski, Wojciech Kilar and Piotr Salaber, all of them pearls of Polish culture bearing the Independent Poland gene, are presented here by two outstanding artists, violinist Natalia Walewska and pianist Rafał Lewandowski.

---

Lista utworów/Tracklist:
1. Michał Kleofas Ogiński – Polonez G-dur – Dla Amelii (opr. Iwo Załuski)
2. Ksawery Ogiński – Polonez nr 5 – na motywach Romansów wokalnych ojca – Michała Kleofasa Ogińskiego (opr. Iwo Załuski)
3. Michał Kazimierz Ogiński – Polonez G-dur (opr. Iwo Załuski)

4. Michał Kleofas Ogiński – Polonez a-moll „Pożegnanie Ojczyzny”
Karol Ogiński – Sonata A-dur
5. Allegro moderato
6. Adagio
7. Allegro

8. Henryk Wieniawski – Kujawiak a-moll Op. 3 nr 2
9. Ignacy Jan Paderewski – Melodia Op. 16 nr 2 (opr. Stanisław Barcewicz)
10. Stanisław Moniuszko – Fraszka A-dur

11. Wojciech Kilar – Wokaliza z filmu Dziewiąte Wrota
Piotr Salaber – Suita tańców polskich
12. Polonez
13. Krakowiak
14. Oberek
15. Piotr Salaber – Taniec żydowski

---

Tytuł płyty: Perły Polskiej Kultury

Wykonanie utworów:
1-3, 5-9, 11-15 – Natalia Walewska (skrzypce), Rafał Lewandowski (fortepian)
4, 10 – Rafał Lewandowski (fortepian)

Płyta CD
Ilość nośników: 1
Format plików: WAV
Rodzaj opakowania: Digipack

Czas trwania: 00:49:50
Dystrybutor: Soliton

---

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości. Zrealizowano przy pomocy finansowej Województwa Pomorskiego.
Album objęty patronatem Niepodległej, Marszałka Województwa Pomorskiego, TVP Kultura, ZAiKS, STOART, Presto.

Gatunek: Muzyka poważna/klasyczna
Data wydania: 2020-10-20
Numer katalogowy: SL 1047

Tytuł Cena

Michał Kleofas Ogiński – Polonez G-dur – Dla Amelii (opr. Iwo Załuski)

Michał Kleofas Ogiński – Polonez G-dur – Dla Amelii (opr. Iwo Załuski)
2.99 zł

Ksawery Ogiński – Polonez nr 5 – na motywach Romansów wokalnych ojca – Michała Kleofasa Ogińskiego (opr. Iwo Załuski)

Ksawery Ogiński – Polonez nr 5 – na motywach Romansów wokalnych ojca – Michała Kleofasa Ogińskiego (opr. Iwo Załuski)
2.99 zł

Michał Kazimierz Ogiński – Polonez G-dur (opr. Iwo Załuski)

Michał Kazimierz Ogiński – Polonez G-dur (opr. Iwo Załuski)
2.99 zł

Michał Kleofas Ogiński – Polonez a-moll „Pożegnanie Ojczyzny”

Michał Kleofas Ogiński – Polonez a-moll „Pożegnanie Ojczyzny”
2.99 zł

Karol Ogiński – Sonata A-dur – Allegro moderato

Karol Ogiński – Sonata A-dur – Allegro moderato
2.99 zł

Adagio

Adagio
2.99 zł

Allegro

Allegro
2.99 zł

Henryk Wieniawski – Kujawiak a-moll Op. 3 nr 2

Henryk Wieniawski – Kujawiak a-moll Op. 3 nr 2
2.99 zł

Ignacy Jan Paderewski – Melodia Op. 16 nr 2 (opr. Stanisław Barcewicz)

Ignacy Jan Paderewski – Melodia Op. 16 nr 2 (opr. Stanisław Barcewicz)
2.99 zł

Stanisław Moniuszko – Fraszka A-dur

Stanisław Moniuszko – Fraszka A-dur
2.99 zł

Wojciech Kilar – Wokaliza z filmu Dziewiąte Wrota

Wojciech Kilar – Wokaliza z filmu Dziewiąte Wrota
2.99 zł

Piotr Salaber – Suita tańców polskich – Polonez

Piotr Salaber – Suita tańców polskich – Polonez
2.99 zł

Krakowiak

Krakowiak
2.99 zł

Oberek

Oberek
2.99 zł

Piotr Salaber – Taniec żydowski

Piotr Salaber – Taniec żydowski
2.99 zł

1,647 odsłon